Search
Close this search box.

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμός “Χρυσές Μέλισσες”

Ο διαγωνισμός αφορά στην συγγραφή πρωτότυπου παραμυθιού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες υπήκοοι, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας ή και εξωτερικού, ηλικίας από οκτώ (8) έως ενενήντα οκτώ (98) ετών.

Οι ενήλικες (18-98 ετών) θα διαγωνιστούν με ελεύθερο θέμα και οι ανήλικοι (8-17 ετών) θα διαγωνιστούν με θέμα «Περιβάλλον – Επικονίαση – Μέλισσα».

Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α είναι ανήλικος/η κατά την ημερομηνία υποβολής των παραμυθιών τους, υποχρεωτικά θα συνυποβάλλεται η έγγραφη έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα του ανηλίκου, η οποία θα περιλαμβάνει τη ρητή αποδοχή των όρων συμμετοχής.

Συμμετοχές ανηλίκων χωρίς την ανωτέρω έγγραφη έγκριση δεν θα γίνονται δεκτές.

Από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στον Εκδοτικό Οίκο LeBee καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού των εργαζομένων και των συνεργατών του Εκδοτικού Οίκου.

Το τέλος συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι είκοσι Ευρώ (€ 20,00) ανά συμμετοχή. Το τέλος αυτό θα καταβάλλεται στο λογαριασμό υπ’ αριθμό ΙΒΑΝ GR5302602180000860201090821 που διατηρεί ο Εκδοτικός Οίκος στην Τράπεζα EUROBANK και το αποδεικτικό της συναλλαγής θα επισυνάπτεται κατά την υποβολή του έργου.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Μαζί για το Παιδί.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με ένα μόνο παραμύθι.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μόνον με πρωτότυπα παραμύθια που να μην έχουν εκδοθεί ποτέ και για τα οποία, δια της αποδοχής των όρων αυτών και συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, δηλώνουν ότι δεν παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων, απαλλάσσοντας το Διοργανωτή Εκδοτικό Οίκο από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

Επίσης, οι συμμετέχοντες, δια της αποδοχής των όρων αυτών και της δηλώσεως συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, συναινούν στην περίπτωση που βραβευτούν στην δημοσιοποίηση των τίτλων των έργων τους (μόνο) καθώς και των ονοματεπωνύμων των δημιουργών για λόγους προβολής. Επίσης συναινούν στην αποστολή από τον Εκδοτικό Οίκο προς αυτούς Newsletter ή/και ενημερωτικού υλικού.

Το κείμενο του έργου πρέπει να μην περιέχει οποιαδήποτε εικονογράφηση και να είναι έως δύο χιλιάδες (2.000) λέξεις. Δεκτά θα γίνουν επίσης έργα έως τρείς χιλιάδες (3.000) λέξεις.

Το έργο θα υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (αποκλειστικά σε WORD ή PDF) στην ιστοσελίδα (site) του Εκδοτικού Οίκου www.lebeepublications.gr σε ειδικό πεδίο που θα αφορά στο Διαγωνισμό και πρέπει να φέρει τον τίτλο του και το όνομα του δημιουργού του.

Κατά την υποβολή του έργου, θα δηλώνονται επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.) των συμμετεχόντων.

Η περίοδος υποβολής συμμετοχών αρχίζει την 4η Απριλίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2024 και ώρα 23:59 (ώρα αποστολής συμμετοχής). Συμμετοχές που θα υποβληθούν μετά το πέρας της ανωτέρω περιόδου, δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση που υποβληθούν λιγότερες από τριακόσιες (300) συμμετοχές, ο διαγωνισμός θα ακυρωθεί και τα τέλη συμμετοχής θα επιστραφούν στους υποψηφίους.

Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή που θα συγκροτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοργανωτή, στην οποία συμμετέχουν οι:

Μάρω Θεοδωράκη – Συγγραφέας

Αναστασία Κορινθίου – Συγγραφέας

Γιώργος Δ. Λεμπέσης – Εκδότης & Συγγραφέας

Θράσος Καμινάκης – Συγγραφέας, Ιδιοκτήτης Μικρού Πολυτεχνείου

Μέλος του βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟΣ

Φραντσέσκα Αλεξοπούλου – Συγγραφέας και μέλος του ΔΣ στη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά

Ελένη Νικολέλη – Βιβλιοπωλείο Χαρτόπολις

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη των υποβολών.

Τα (10) καλύτερα έργα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα (site) του Εκδοτικού Οίκου www.lebeepublications.gr και τα τρία (3) καλύτερα έργα δέκα θα βραβευτούν.

Ειδικό βραβείο θα απονεμηθεί στο νικητή της της κατηγορίας των ανηλίκων με θέμα «Περιβάλλον – Επικονίαση – Μέλισσα».

Επιπλέον, οι νικητές του διαγωνισμού θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή/και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Τα έπαθλα του Διαγωνισμού είναι:

1ο Βραβείο «ΧΡΥΣΗ ΜΕΛΙΣΣΑ»: Χρηματικό έπαθλο πεντακοσίων Ευρώ (€ 500,00) και έκδοση του έργου με επιμέλεια του εκδοτικού οίκου.

2ο Βραβείο: Δωρεάν παρακολούθηση ενός σεμιναρίου συγγραφής αξίας διακοσίων πενήντα Ευρώ (€ 250,00).

Επιπλέον, δικαίωμα έκπτωσης 20% στην αυτοέκδοση από τον Εκδοτικό Οίκο.

3ο Βραβείο: Έκπτωση 40% για μία (1) παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) του εκδοτικού οίκου.

Επιπλέον, δικαίωμα έκπτωσης 20% στην αυτοέκδοση από τον Εκδοτικό Οίκο.

Τα έργα που θα καταλάβουν από την τέταρτη (4η) έως τη δέκατη (10η) θέση στην κατάταξη των νικητών θα έχουν δικαίωμα έκπτωσης 15% στην αυτοέκδοση από τον Εκδοτικό Οίκο.

Ειδικό Βραβείο «ΧΡΥΣΟ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ»: Χρηματικό έπαθλο διακοσίων πενήντα Ευρώ (€250,00)και έκπτωση 40% για μία (1) παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) του εκδοτικού οίκου.

Επιπλέον, τα έργα που θα καταλάβουν από την δεύτερη (2η) έως την δέκατη (10η) θέση στην κατάταξη των νικητών, στην κατηγορία ανηλίκων, θα έχουν δικαίωμα έκπτωσης 35% σε όλα τα προϊόντα του e-shop του Εκδοτικού Οίκου για μια παραγγελία.

Ο Διοργανωτής Εκδοτικός Οίκος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τον διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους αυτού και να συντομεύσει ή παρατείνει την διάρκειά του με ανακοίνωση που θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του www.lebeepublications.gr

Ο Διοργανωτής δηλώνει ότι θα τηρήσει τα στοιχεία που δηλώνουν οι συμμετέχοντες για τις ανάγκες του προκείμενου διαγωνισμού, σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, με σκοπό την εξυπηρέτηση της σχετικής συναλλακτικής σχέσης. Ρητά δηλώνεται ότι ο Διοργανωτής θα φυλάσσει τα στοιχεία αυτά απόρρητα και σε καμία περίπτωση δεν θα τα γνωστοποιήσει ή κοινοποιήσει σε τρίτα πρόσωπα. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην παροχή προς το Διοργανωτή Εκδοτικό Οίκο, δικαιώματος τήρησης και επεξεργασίας στα εκάστοτε τηρούμενα στοιχεία τούτου για την εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της δια του παρόντος διαγωνισμού σχέσης. Ο συμμετέχων και υποκείμενος της επεξεργασίας των προσωπικών του στοιχείων, όπως αυτά αναλύονται ανωτέρω έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς καμία επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων του που τηρούνται σε Αρχείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά τις διατάξεις του Ν.2472/1997, όπως ισχύει.

Διαγωνισμός

Παραμυθιού

Χρυσές Μέλισσες